×

Wyszukaj artykuł

Mieszkańców czeka prawdziwa rewolucja

Miasto tylko dla ekologicznych samochodów. Władze Małopolski planują wprowadzenie dużych zmian

Redakcja Pinbook | 13-01-2020 | skomentuj

Miasto tylko dla ekologicznych samochodów. Władze Małopolski planują wprowadzenie dużych zmian

Fotografia poglądowa

OceńWładze Małopolski rozpoczęły konsultacje społeczne, dotyczące utworzenia stref ograniczonego ruchu dla samochodów. Przedstawiono już mieszkańcom pięć możliwości, spośród których zostanie wybrana jedna. Filip Szatanik z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powiedział w wywiadzie z Polsat News:

Pracujemy nad nowym, rewolucyjnym programem ochrony powietrza dla Małopolski. Jest to związane z troską o stan zdrowia mieszkańców oraz faktem, że oddychamy coraz gorszym powietrzem.

  Zobacz także  


Możliwe warianty, które są brane pod uwagę, dzielą się na bardziej i mniej radykalne. Do tych najbardziej skrajnych zalicza się zupełne zamknięcie wjazdu do miasta dla samochodów spalinowych i umożliwienie tego jedynie pojazdom wodorowym oraz elektrycznym.

Wiele możliwości

Drugim proponowanym rozwiązaniem jest stworzenie stref czystego transportu w centrum Tarnowa oraz Krakowa. Mogłyby do nich wjeżdżać jedynie pojazdy elektryczne i niespalinowe. Trzeci wariant przewiduje z kolei wprowadzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej na terenie Krakowa. Obejmowałaby ona obszar, którego granica przebiegałaby wzdłuż III obwodnicy miasta. Ograniczenie to dotyczyłoby wszelkiego rodzaju pojazdów – od osobowych po ciężarowe. Do strefy mogłyby wjeżdżać tylko samochody posiadające silnik diesla spełniający wymagania normy emisyjnej EURO 6, a także pojazdy benzynowe, które spełniają normę emisyjną EURO 4.

Według kolejnego wariantu, granicę wyznaczonej strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej stanowiłaby IV obwodnica Krakowa. Ograniczeniem objęte byłyby samochody ciężarowe oraz pojazdy transportu zbiorowego. Do tej strefy mogłyby wjeżdżać jedynie pojazdy spełniające normę emisyjną EURO 4. Ostatnia proponowana możliwość jest dość podobna, rozszerzona jest jednak o ograniczenie wjazdu wszystkich pojazdów, łącznie z osobowymi.

  Zobacz także  


Przyszłość - transport publiczny

Jednym z celów ograniczenia ruchu samochodowego w miastach Małopolski, jest zachęcenie ich mieszkańców do korzystania z kolei aglomeracyjnej oraz ekologicznych pojazdów transportu publicznego. Zmiana prywatnych samochodów na elektryczne autobusy i pociągi poskutkuje natychmiastową poprawą stanu powietrza. Małopolscy urzędnicy wyrażają nadzieję, że wybór odpowiedniego wariantu dokona się już w lutym i że już niedługo rozpocznie się wprowadzanie nowego projektu w życie.

Wszystko na temat:

Kraków Ekologia Samochód Transport publiczny Motoryzacja Wszystkie tagiKomentarze: