×

Wyszukaj artykuł

Przebadana zostanie też pod kątem umów międzynarodowych

Premier Morawiecki wystąpił do TK o zbadanie zgodności uchwały SN z konstytucją

Redakcja Pinbook | 26-02-2020 | skomentuj

Premier Morawiecki wystąpił do TK o zbadanie zgodności uchwały SN z konstytucją

AKPA

OceńRzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie zgodności z konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi uchwały Sądu Najwyższego, która niesie za sobą podważanie kompetencji niektórych sędziów do orzekania i kwestionowanie skuteczności wyroków wydanych z ich udziałem. Wniosek szefa rządu wpłynął do TK 24 lutego.
 

  Zobacz także  


Uchwała zostanie przebadana pod kątem konstytucji i umów międzynarodowych, takich jak: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Traktat o Unii Europejskiej.

Uchwała

Wniosek premiera dotyczy uchwały trzech izb Sądu Najwyższego, która została podjęta 23 stycznia 2020 roku. Dotyczy ona nienależytej obsady składów sędziowskich w przypadku, gdy znajduje się w nich osoba wybrana przez KRS w jej obecnym składzie. Rzecznik rządu poskreślił:

W opinii premiera rażącym naruszeniem konstytucji jest stworzenie przez uchwałę Sądu Najwyższego nowej, nieprzewidzianej żadnymi przepisami kategorii, przypominającej sędziego w stanie spoczynku od początku (ab initio), czyli sędziego pozbawionego możliwości orzekania od momentu powołania przez prezydenta.

Dodał także, że zdaniem Morawieckiego uchwała ta wprowadza „bezpodstawne zróżnicowanie między sędziami sądów powszechnych, a sędziami Sądu Najwyższego - oraz dodatkowo między sędziami poszczególnych izb Sądu Najwyższego”:

Tego rodzaju różnicowanie między sędziami powołanymi w takiej samej procedurze przez prezydenta RP nie tylko nie ma żadnej podstawy prawnej, ale stanowi rażące naruszenie przez Sąd Najwyższy konstytucyjnej zasady równego dostępu obywateli do sądu.

Wszystko na temat:

Mateusz Morawiecki Polityka Sąd Polska Prawo Wszystkie tagiKomentarze: