×

Wyszukaj artykuł


Niezbędnik kierowcy

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Redakcja Pinbook | 27-11-2019 | skomentuj

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Fotografia poglądowa

Oceń


Prawo jazdy jest niezbędnym atrybutem każdego kierowcy. To właśnie ten dokument pozwala nam na swobodne przemieszczanie się pojazdami. Wiele osób narzeka na trudność egzaminu w Polsce – ich argumenty często dotyczą poziomu trudności i ilości przepisów, o których pamiętać musi młody kierowca. Wszystko to służy jednak naszemu bezpieczeństwu – codziennie na polskich drogach dochodzi do wypadków, których należy za wszelką cenę unikać. Także doświadczeni kierujący powinni pamiętać o swoich obowiązkach – dziś bardzo łatwo o wykroczenie, które skutkować może nawet zatrzymaniem dokumentu.

  Zobacz także  


Ewolucja prawa drogowego sprawiła, ze kierowcy dopuszczający się wykroczeń i przestępstw muszą liczyć się z możliwością zatrzymania dokumentu przez policję. Tego typu konsekwencji mogą też spodziewać się osoby, których prawo jazdy jest nieważne lub zniszczone.

Kiedy stracisz prawo jazdy?

Policja ma prawo zatrzymać dokument w przypadku:

• uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu
• stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność
• podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy
• gdy upłynął termin ważności prawa jazdy
• gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy
• gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami
• przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
• przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
• stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a  lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
• kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym
• przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące
• zatrzymanie dokumentu przez policjanta może nastąpić również w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów

Pamiętać należy, że policja zobligowana jest do wystawienia pokwitowania poświadczającego zatrzymanie dokumentu. 


Wszystko na temat:

Prawo jazdy Motoryzacja Policja Wszystkie tagiKomentarze: