Skutki awarii oczyszczalni „Czajka”

Ogromna kara dla warszawskiego MPWiK za zrzut ścieków do Wisły

Fotografia poglądowa

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” nałożyło na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie opłatę podwyższoną w wysokości 10,5 mln złotych za nielegalny zrzut ścieków do Wisły. Jest to konsekwencją zeszłorocznej awarii układu przesyłowego, który przekazuje nieczystości do oczyszczalni „Czajka”. W komunikacie poinformowano, że koszty te nie mogą zostać przerzucone na mieszkańców:

W ocenie Wód Polskich oraz organów ochrony środowiska wystąpił zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wisły bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. MPWiK przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w terminie 14 dni. Koszty opłaty podwyższonej musi ponieść MPWiK i nie mogą być one w żaden sposób przerzucone na mieszkańców. Zgodnie z ustawą o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków, tego rodzaju koszty spółek wodno-kanalizacyjnych są niekwalifikowalne i nie mogą być wliczane w opłaty za wodę i ścieki.

Naliczona przez Wody Polskie kwota wynosi dokładnie 10 501 540 zł i została wystawiona w czwartek. Rzecznik MPWiK potwierdził, że pismo wpłynęło i jest obecnie analizowane. Podkreślił też, że na razie jest za wcześnie na odpowiedź oraz reklamację, na której złożenie wyznaczono 14 dni:

Mogę jedynie zapewnić, że MPWiK będzie w tej sprawie podejmować decyzje w ramach obowiązującego prawa.

Zrzut ścieków

Pierwszy rurociąg układu przesyłowego uległ awarii 27 sierpnia 2019 roku. Drugi rurociąg zepsuł się dzień później. Wtedy to MPWiK rozpoczęło zrzut ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do Wisły. W konsekwencji, do rzeki zaczęły spływać nieczystości z prędkością trzech tysięcy litrów na sekundę. Mateusz Morawiecki podjął wówczas decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, który zaczął działać 9 września. Podczas pracy zastępczego rurociągu, naprawiano zepsute kolektory. 16 listopada można już było ponownie uruchomić rurociągi znajdujące się pod dnem rzeki, którymi płyną ścieki do „Czajki”. 

MPWiK podało, że ilość wprowadzonych do Wisły ścieków stanowiło około jednego procenta całkowitego przepływu wody w rzece. Odnotowano także jedynie lokalne oraz przejściowe pogorszenie jakości wody.

Komentarze


Dodaj komentarz

2020 Pinbook - Wszelkie prawa zastrzeżone

Portal należy do wydawcy SPOKEO