×

Wyszukaj artykuł


Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Redakcja Pinbook | 04-09-2019 | skomentuj

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Oceń


Tegoroczne wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Wiemy już, że odbędą się one 13 października. Wiele mówi się o rosnących stawkach, które wypłacone zostaną członkom komisji wyborczych. Wzrost diet wpłynął na zwiększone zainteresowanie pracą w komisji wyborczej podczas jesiennych wyborów parlamentarnych. Pamiętajmy, że komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji jedynie do 6 września. Kto może się ubiegać o to stanowisko i na jaki zarobek może liczyć?

  Zobacz także  


Ile zarabia członek komisji wyborczej?

Wzrost stawek dla członków komisji jest spowodowany przede wszystkim charakterystyką tej pracy. Wymaga ona skupienia, dokładności i skrupulatności. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się podnieść stawki. Podczas jesiennych wyborów, członkowie mogą liczyć na następujące kwoty:

• przewodniczący komisji – 500 zł
• zastępca przewodniczącego – 400 zł
• członek komisji – 350 zł

  Zobacz także  


Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Praca na stanowisku członka komisji wyborczej wymaga od kandydatów określonych cech i predyspozycji. Nic więc dziwnego, że wymagania względem kandydatów są jasno określone. Może nim zostać osoba, która:

• jest obywatelem polskim
• w dniu zgłoszenia (najpóźniej) kończy 18 lat
• nie jest pozbawiona praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu
• nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu

Kto nie może zostać członkiem komisji wyborczej?

Z powodu restrykcyjnych wymagań istnieje też grupa osób, która prawnie nie posiada możliwości stania się członkiem komitetu wyborczego. Kandydatem zostać nie może osoba, która jest:

• kandydatem w wyborach
• komisarzem wyborczym
• pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego
• pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego
• urzędnikiem wyborczym
• mężem zaufania
• obserwatorem społecznym
• osobą będącą w stosunku do kandydata w wyborach:małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

Przeczytaj również - Michał Wiśniewski po raz PIĄTY zostanie ojcem?!

Wszystko na temat:

Wszystkie tagiKomentarze: