×

Wyszukaj artykuł

Adhortacja apostolska

Papież Franciszek podjął decyzję w sprawie celibatu

Redakcja Pinbook | 12-02-2020 | skomentuj

Papież Franciszek podjął decyzję w sprawie celibatu

aksam.com.tr

OceńPapież Franciszek w adhortacji apostolskiej na temat Amazonii nie poparł przedstawionej podczas jesiennego synodu propozycji wyświęcania stałych żonatych diakonów, co miało zaradzić problemowi braku powołań na odległych i trudno dostępnych terenach. W środę ogłoszono dokument „Querida Amazonia”, w którym papież zaznaczył także, że kobiety powinny otrzymać dostęp do funkcji oraz posług kościelnych, przy których nie jest konieczny sakrament święceń. Adhortacja zaczyna się od słów:

Umiłowana Amazonia ukazuje się przed światem z całym swoim blaskiem, dramatem, swoją tajemnicą.

  Zobacz także  


Adhortacja zawiera podsumowanie synodu biskupów, który odbył się w październiku 2019 roku.

Problemy Amazonii

W dokumencie papież pisał o marzeniu społecznym, kulturowym, ekologicznym oraz kościelnym. Papież Franciszek podkreślił w nim, że Kościół jest „powołany, by iść z ludami Amazonii”. Następnie przyznał, że sytuacja duszpasterstwa w Amazonii nie jest dobra z powodu małej liczby księży. Za przyczyny tego stanu rzeczy podał bardzo rozległy teren, trudny dostęp do wielu miejsc, ogromne zróżnicowanie kulturowe, duże problemy społeczne i to, że niektóre ludy wolą żyć w odosobnieniu od reszty społeczeństwa.

  Zobacz także  


Kwestia kapłaństwa

Największe zainteresowanie wzbudziła część adhortacji poświęcona inkulturacji posługi. W dokumencie końcowym październikowego Synodu pojawił się bowiem postulat, aby na kapłanów można było wyświęcać odpowiednio przygotowanych żonatych mężczyzn. Papież Franciszek nie wyraził jednak zgody na ten pomysł. Podkreślił także, że tylko kapłan może sprawować Eucharystię, udzielać rozgrzeszenia i sakramentu namaszczenia chorych:

Jest to jego funkcja szczególna, główna, do której nie może delegować kogoś innego. Niektórzy uważają, że tym, co wyróżnia kapłana, jest władza, fakt bycia najwyższym autorytetem wspólnoty. Ale św. Jan Paweł II wyjaśnił, że chociaż kapłaństwo jest uważane za hierarchiczne, funkcja ta nie oznacza wyższej pozycji nad innym.

Według papieża świeccy mają za to prawo uczyć zasad wiary, głosić Słowo Boże i organizować swoje wspólnoty, a także sprawować niektóre sakramenty. Franciszek postuluje też, żeby dołożyć wszelkich starań, aby ludy w Amazonii nie zostały pozbawione Eucharystii. Zaapelował do biskupów, aby w tym celu zachęcali misjonarzy do posługi na tych terenach. Papież odniósł się także do kwestii kobiet, które jego zdaniem powinny mieć dostęp do funkcji oraz posług kościelnych, które nie wymagają sakramentu święceń.

Wszystko na temat:

Papież Franciszek Kościół Watykan Ameryka Wszystkie tagiKomentarze: