Pinbook > Praca > Oborniki > Operator linii produkcyjnej, Ruukki Polska Sp. z o.o. Oborniki Wlkp

Operator linii produkcyjnej, Ruukki Polska Sp. z o.o. Oborniki Wlkp

Firma Ruukki Polska Sp. z o.o., oddział Oborniki Wielkopolskie aktualnie poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Operator linii produkcyjnej

Zakres obowiązków:


• Obsługa automatycznej linii produkcyjnej,


• Kontrola przebiegu produkcji,


• Kontrola jakości produkowanych wyrobów.

Wymagania:


• Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,


• Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnicy, oraz wózka widłowego,


• Zaangażowanie i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków,


• Gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji,


• Umiejętność pracy w grupie.

Oferujemy:


• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku,


• Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze dostosowane do posiadanych kompetencji zawodowych, oraz system premiowy,


• Szkolenia wewnętrzne, oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych,


• Rozwój osobisty,


• Pakiet socjalny, dofinansowanie do karty Multisport, opieka medyczna,


• Dowóz do miejsca pracy z wybranych lokalizacji.Administratorem Pani/ Pana danych osobowych ("Administrator") jest Ruukki Polska Sp. z o.o./Oborniki; ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki.
Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), Administrator przekazuje poniżej informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: gdpr(at)ssab.com.
2. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez:
2.1. Administratora będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością:
a)           Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, dla którego przekazała/ł Pani/Pan Administratorowi dane osobowe, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
b)          Przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji u Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
c)           W zakresie, w jakim na podstawie postępowań prowadzonych przed uprawnionymi organami, Administrator zobowiązany zostanie do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
d)          Niezbędność do wykonania uprawnienia realizowanego przez Administratora w interesie publicznym, w zakresie dotyczącym informowania uprawnionych organów i służb, w tym np. o podejrzeniu popełnienia przestępstw
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
e)          Prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczący udziału Administratora w postępowaniach sądowych i pozasądowych wszczętych na podstawie Pani/Pana roszczeń związanych z prowadzonymi rekrutacjami u Administratora, w tym w zakresie: (a) wyjaśnienia tych roszczeń, lub (b) ich uregulowania lub (c) ochrony praw Administratora w tych postępowaniach
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
2.2. Administratora będącego oddziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a)          Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, dla którego przekazała/ł Pani/Pan Administratorowi dane osobowe, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
b)          Przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji u Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
art.6 ust. 1 lit. a) RODO
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
a) następujące kategorie danych osobowych, wskazane w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, w tym: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

b) informacje o Pani/Pana zainteresowaniu określonym stanowiskiem, na które Pani/Pan aplikuje,

c) informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w stosunku do Pani/Pana;

dalej łącznie ,,Dane Osobowe”.
4. Źródłem pochodzenia Danych Osobowych w zakresie określonym w pkt 3 a) i b) powyżej jest platforma informatyczna, przeznaczona do gromadzenia aplikacji o pracę, do której wprowadziła/ł Pani/Pan swoje dane osobowe, przy czym platforma ta zarządzana jest przez podmiot trzeci, który został umocowany przez Administratora do przetwarzania danych osobowych jako podmiot
przetwarzający. Kategorie Danych Osobowych wskazane w pkt 3 c) Administrator ustala samodzielnie w związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.

5. Co do zasady Administrator nie udostępnia osobom trzecim Danych Osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy i służby, sądy powszechne w Polsce, jak również podmioty trzecie wspierające Administratora w zakresie realizacji celów, wskazanych w pkt 2, w tym także podmiot wskazany w pkt 4 powyżej.

6. Administrator przechowuje Dane Osobowe jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez:

7.1. Administratora będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskiwania kopii Danych Osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych Osobowych. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Danych Osobowych.

7.2. Administratora będącego oddziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskiwania kopii Danych Osobowych oraz prawo do przenoszenia Danych Osobowych.

8. W przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1 a) i b) oraz 2.2 a) i b) – przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przetwarzanie Danych Osobowych jest traktowane jako dobrowolne i jednocześnie niezbędne dla Administratora do zrealizowania celów wskazanych w pkt 2 powyżej.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/ Pan, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przewarzania danych osobowych.

11. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności profilowania i tym podobnych.
12. W zakresie nieobjętym w pkt 1-11 powyżej, informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawarte zostały w dokumencie pod nazwą: SSAB - OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI PODCZAS REKRUTACJI, dostępnym pod adresem ruukki.com/plRuukki Polska Sp. z o.o.

Miejsce pracy:

Oborniki


Forma zatrudnienia:

Pełny etat


Umowa:

Umowa o pracę


Oferta wygasa w dniu:

25-09-2019r

Inne oferty z województwa: Wielkopolskie

Kategoria: Produkcja Rodzaj: Do uzgodnienia
tvojarabota.pl
Pleszew

Kategoria: Obsługa klienta / Call center Rodzaj: Do uzgodnienia
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Chodzież

Kategoria: Kasjer / ekspedient Rodzaj: Do uzgodnienia
Jeronimo Martins Polska S.A.
Szamotuły

Kategoria: Kasjer / ekspedient Rodzaj: Do uzgodnienia
Jeronimo Martins Polska S.A.
Szamotuły

Kategoria: Kasjer / ekspedient Rodzaj: Do uzgodnienia
Jeronimo Martins Polska S.A.
Czarnków

Kategoria: Kierowca / kurier Rodzaj: Do uzgodnienia
tvojarabota.pl
Poznań

Kategoria: Kasjer / ekspedient Rodzaj: Do uzgodnienia
Action Poland Sp. z o.o.
Śrem

Kategoria: Przedstawiciel handlowy / Sprzedawca Rodzaj: Do uzgodnienia
PHUP Gniezno Sp. Z o.o. Hurtownia Sp. K.
Opalenica

Kategoria: Produkcja Rodzaj: Do uzgodnienia
PF Logo Express
Poznań

Kategoria: Obsługa klienta / Call center Rodzaj: Do uzgodnienia
BUSINESSFACE SP. Z O.O.
Poznań