× Biznes i Praca Dom i Ogród Finanse i Ubezpieczenia Gry Gwiazdy Kobieta i Dziecko Kuchnia Kultura i Rozrywka Moda i Odzież Motoryzacja i Transport Nauka i Edukacja Programy i aplikacje Reklama i Marketing Rekordy Sport i Rekreacja Szokujące historie Technologia i Internet Turystyka i Rekreacja Uroda i Zdrowie Wiadomości Związki i Seks
Ezoteryka Kino Lotto Radio
×

Wyszukaj artykuł


Umowa o pracę - wszystko co musisz o niej wiedzieć

Redakcja Pinbook | 02-04-2019 | skomentuj

Umowa o pracę - wszystko co musisz o niej wiedzieć

Oceń


Na polskim rynku pracy kandydaci często spotykają z różnymi formami zatrudnienia. Najpopularniejszą pozostaje umowa o pracę, która jest niczym innym jak sposobem nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Najprościej rzecz ujmując, pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonych w dokumencie obowiązków, w określonym czasie i miejscu. Przedmiotem umowy jest też stanowisko, na którym zatrudniony zostaje pracownik, oraz wynagrodzenie, które pracodawca zobowiązuje się wypłacać. 

  Zobacz także  


Rodzaje umowy o pracę – czego możemy się spodziewać?

Umowa o pracę obliguje pracownika do osobistego wykonywania powierzonych mu obowiązków, znajdując się pod kierownictwem przełożonego. Taka umowa jest przykładem umowy wzajemnej, w której każda ze stron deklaruje konkretne działania. Aby umowa nabrała realnego kształtu, niezbędne jest określenie ram czasowych, w których będzie obowiązywać. Stąd podział umów o pracę na 4 główne kategorie:
    • umowa na czas określony
    • umowa na czas nieokreślony
    • umowa na okres próbny
    • umowa na okres wykonywania określonej pracy
W myśl obowiązującego prawa umowa sporządzona musi być pisemnie. Ustna umowa nabiera mocy dopiero po pisemnym potwierdzeniu jej treści przez pracodawcę.

Niezbędne elementy – co powinna zawierać umowa?

Jako wiążący dokument umowa o pracę powinna spełniać określone wymagania. Najważniejsze elementy, które powinna posiadać to:
    • dane pracownika i pracodawcy
    • data zawarcia stosunku pracy
    • określenie rodzaju, czasu i miejsca pracy
    • określenie rodzaju umowy i wynagrodzenia
Sporządzona umowa nie powinna budzić wątpliwości żadnej ze stron ani odstępstw od zasad sporządzania takich dokumentów. Podpisując nową umowę warto zwrócić uwagę na obecne w niej zapisy zanim złożymy podpis. Pamiętajmy, że pracownikom przysługują zarówno prawa, jak i obowiązki, które powinny być przestrzegane.

  Zobacz także  


Rozwiązanie umowy o pracę

Istnieje kilka możliwości zerwania stosunku pracy. W przypadku umowy na czas wykonania określonej pracy, umowa traci ważność w momencie jej zakończenia. Obowiązywać przestają także umowy wraz z zakończeniem okresu próbnego i datą końcową umowy o pracę na czas określony.
Stosunek pracy może ustać także w wypadku śmierci pracownika lub pracodawcy, oraz po 3 miesiącach nieobecności pracownika.

Umowę o pracę można też rozwiązać za porozumieniem stron – wówczas sporządza się odpowiedni dokument, pod którym podpisują się pracodawca i pracownik. Może także dojść do zwolnienia dyscyplinarnego. Warto jednak unikać tego rodzaju rozwiązania umowy ze względu na konsekwencje i trudności w znalezieniu nowego pracodawcy. Najpopularniejszą formą zerwania stosunku pracy jest wypowiedzenie. Złożyć mogą je obie strony, z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy.

Umowa o pracę – dokument ważny dla obu stron

Przy podpisywaniu umowy o pracę warto dokładnie zapoznać się z jej treścią. Jest to podstawa naszego zatrudnienia i zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni stosować się do jej treści. Warto znać zasady sporządzania takich dokumentów, szczególnie jeśli mamy pierwszy raz do czynienia z taką formą zatrudnienia.
Wszystko na temat: