×

Wyszukaj artykuł


Wszystko o...

Nadgodziny - wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Redakcja Pinbook | 10-02-2020 | skomentuj

Nadgodziny - wszystko, co musisz o nich wiedzieć

AKPA

Oceń


Nadgodziny to nazwa, która odnosi się do godzin, które pracujemy ponad określony w umowie czas pracy. W niektórych firmach pracownicy zabiegają o godziny nadliczbowe, ponieważ liczą na osiągnięcie dodatkowego dochodu. Inne przedsiębiorstwa pozwalają na odebranie godzin nadliczbowych w postaci dni wolnych. Czasem niestety pracodawcy zapominają, że pracownicy mają prawo do odpoczynku i wymagają od nich, ze będą pracował dużo więcej ponad wymiar czasu  ustalony w umowie.

  Zobacz także  


Jak to jest z tymi godzinami nadliczbowymi? Jak się je liczy i ile maksymalnie może ich być?

Nadgodziny – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w dwóch, określonych przypadkach:

1. W razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
2. W razie szczególnych potrzeb pracodawcy

Przepisy polskiego prawa pracy nie wykazują, co to znaczy „szczególna potrzeba” u pracodawcy. Może to być na przykład zachowanie ciągłości pracy w związku z nieobecnością innego pracownika lub konieczność wykonania dużego zlecenia na czas, na który umówiono się z innym przedsiębiorstwem. Pracodawca nie może planować żadnych nadgodzin z wyprzedzeniem np. kiedy układa grafik na kolejny miesiąc.

O czym warto pamiętać – pracownik nie ma możliwości odmówienia pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli takie jest polecenie służbowe. Może ono być wydane ustnie lub w sposób dorozumiany (np. pracownik został dłużej w pracy, wykonując dalej określone obowiązki, a pracodawca się temu nie sprzeciwia). Pracownik ma prawo odmówić wykonywania polecenia tylko wtedy, kiedy wykonanie go jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Jest również zakaz pracy w godzinach nadliczbowych – dotyczy on kobiet w ciąży, pracowników młodocianych czy osób, które opiekują się dzieckiem poniżej 4. oku życia, którzy na wykonywanie pracy podczas nadgodzin nie wyrazili zgody.

  Zobacz także  


Czy nadgodziny są płatne?

Tak, to oczywiste, że za każdą pracę wykonaną ponad nasz czas pracy należy się odpowiednie wynagrodzenie.

Dodatek za nadgodziny:

1. 100% płatny – w nocy; w niedziele i święta, które pracownik normalnie nie pracuje; w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto
2. 50% płatny – za pracę w godzinach nadliczbowych, które przypadają w każdy inny dzień

Tak jak wspominaliśmy wcześniej – pracownik nie musi przyjmować wynagrodzenia, ale może również odebrać sobie nadgodziny w formie dnia wolnego. Wystarczy tylko przekazać taką wolę pracodawcy.

Mamy nadzieję, że kwestie nadgodzin i płatności za nie został rozwiązany i już wiecie, że musicie dostać wynagrodzenie za swoją dodatkową pracę na rzecz pracodawcy.
Wszystko na temat:

Biznes Biznes i praca Praca Wszystkie tagiDodaj komentarz